شبکه   شبیه ساز شبکه NS-2


 یکی از زمینه های قابل توجه در شبکه های کامپیوتری فراهم آوردن امکان ارزیابی وسنجش ایده ها، پروتکل ها، معماری ها وپاسخ به سوالات متنوع در مورد آنها، قبل از تحقق و پیاده سازی فیزیکی یک شبکه و اجزاء آن است.در واقع شبیه سازی شبکه های کامپیوتری محیطی را در اختیار محققین و پژوهشگران قرار می دهد که با استفاده از آن پاسخ به پرسش های "چه می شود اگر...؟" بدون نیاز به پیاده سازی فیزیکی و با استفاده از مدل شبیه سازی شده،وبا تقریب قابل قبول حاصل می گردد.

نرم افزار شبیه ساز شبکه های کامپیوتری یا NS2 یک شبیه ساز شبکه های کامپیوتری، مبتنی بر روش شبیه سازی رخدادهای گسسته و شی گراء است.این بسته نرم افزاری در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) با زبا ن های ++C و Otcl طراحی و پیاده سازی شد واساسا یکی از سودمندترین ابزار برای پیاده سازی شبکه های محلی وگسترده می باشد.

 

مشخصات دوره:

تعداد جلسات: 20 جلسه

زمان شروع: با موسسه تماس بگیرید.

اساتید: گروه آموزش شبکه

  enlightenedاین دوره به صورت گروهی و نیمه گروهی و خصوصی قابل برکزاری می باشد.

برای ثبت نام می‌توانید از  در سایت استفاده کرده و یا با  و یا با شماره 04533240333 در تماس باشید.