تخصصی عمومی   GIS


GIS سیستمی برای ثبت، ذخیره سازی، کنترل، تلفیق، به کارگیری، تحلیل و نمایش داده‌هایی است که به لحاظ مکانی زمین مرجع هستند. واژه (جغرافیا) نباید این ذهنیت را ایجاد کند که سیستم اطلاعاتی مورد بحث به داده‌های توپوگرافی، نقشه و نقشه برداری محدود می‌شود. علاوه بر تهیه نقشه‌های پایه، این سیستم اطلاعاتی امروزه در بخش‌های مختلف برای برنامه ریزی شهری، مدیریت ترافیک، مدیریت کاربری اراضی و مطالعات زیست محیطی نیز به کار می‌رود . همچنین GIS برای خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیت شناختی، و مدیریت تاسیسات شهری از جمله در آب و برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر در نظر بگیریم که از یکسو GIS امکانات سیستمی، بانک اطلاعاتی و رایانه‌ای را با فناوری‌های کسب اطلاعات ماهواره ای و سنجش از راه دور و شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی تلفیق کرده است، و از سوی دیگر همه فعالیت‌های بشری و پدیده‌های طبیعی دارای ابعاد زمانی و مکانی هستند که می‌توانید روی لایه‌های مختلف یک نقشه دیجیتال همپوشانی داده شوند، آنگاه قابلیت و مزایای این سیستم در دسترسی سریع به اطلاعات، جمع بندی انواع مختلف سریع به اطلاعات، جمع بندی انواع مختلف داده‌ها ، تحلیل اطلاعات به طور یکجا و با هم، بهنگام سازی، دقت و سرعت عمل یا بالای آن مشخص می‌شود.

مشخصات دوره:

تعداد جلسات: 20 جلسه

زمان شروع: با موسسه تماس بگیرید.

اساتید: گروه آموزش دوره‌های تخصصی عمومی

 enlightenedاین دوره به صورت گروهی و نیمه گروهی و خصوصی قابل برکزاری می باشد.

برای ثبت نام می‌توانید از  در سایت استفاده کرده و یا با  و یا با شماره 04533240333 در تماس باشید.